konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

ARTYKUŁY I OPINIE

:: 09.04.2014
Liquefied natural gas (LNG)
:: 09.04.2014
The carriage of liquefied gases
:: 21.03.2014
Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie
drogowym
:: 08.10.2012
Komisja Europejska pracuje nad pakietem portowym po raz trzeci.
Porty działające wzdłuż 70 tys. km europejskiego wybrzeża przeładowują łącznie 3,8 mld ton i obsługują ponad 400 mln pasażerów rocznie. Zlokalizowane w geograficznej bliskości tworzą jeden gęsty portowy region na świecie. Morskie porty odgrywają ważną rolę - ułatwiają europejski handel zewnętrzny w 70 % obrotów... [czytaj więcej]
Autor: Krzysztof Lewanowicz (MEA)
:: 30.09.2011
Wpływ odkształcenia kadłuba statku na dokładność pomiaru cieczy w zbiornikach statkowych
Autor Jerzy Kabaciński, Stowarzyszenie Ekspertów Morskich Szczecin

The Influence of Hull
Deflection on Double
Bottom Tank Measurement

Korygowanie poziomu cieczy w zbiorniku przy przechyle
i przegłębieniu do poziomu statku na równej stępce i bez przechyłu.

Corrected tank liquide level
in a tank on a vessel
with trim, list and deflection

Korygowanie poziomu cieczy w zbiorniku przy przechyle i przegłębieniu do poziomu statku na równej stępce i bez przechyłu. (plik .xls)

Corrected tank liquide level in a tank on a vessel with trim, list and deflection (plik .xls)
 
:: 03.09.2011
WIELU Z NAS, WIELU Z NAS...
Autor: Krzysztof Lewanowicz - MEA Szczecin
:: 09.05.2011
SCANDRIA vs CETC.
Opracował Krzysztof Lewanowicz - MEA Szczecin
:: 28.02.2011
Rurociąg gazowy Nord Stream - wiele legend, prawdy i półprawdy.
Opracował A.Kryżan, Ekspert Stowarzyszenie Ekspertów Morskich
:: 20.09.2010
MORSKIE KLASTRY SEKTOROWE I REGIONALNE KREATOREM ŁAŃCUCHA WARTOŚCI DODANEJ
Platforma Polski Klaster Morski Stowarzyszenie Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły
Witold Wacławik-Narbutt
Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich
:: 23.07.2010
Brytyjska perełka odzyskuje blask - Bembridge na szczecińskiej emeryturze
:: 23.07.2010
What happened to yacht club's HQ, the Bembridge?
:: 23.07.2010
THPV BEMBRIDGE 1938
:: 20.07.2010
Rafał Zahorski - MAGEMAR Szczecin "Jeszcze raz o VAT"
:: 09.06.2010
Jędrzej Porada - MORSKIE HOLOWANIA StS Cz. 1 - ELEMENTY PROJEKTU LINII HOLOWNICZEJ
:: 31.05.2010
Krzysztof Piotrowski - informacje prezentujące błędne stanowiska Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie interpelacji posła Rafała Wiecheckiego w sprawie przyczyn i skutków upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA w Szczecinie - zawarte w odpowiedzi z dnia 13.01.2006 r. Ministra Gospodarki znak DPO-I-0700S-2-JS/0612,5 m dla Szczecina - czyli to co każdy Szczecinianin wiedzieć powinien... - pismo z dnia 23.03.2006 skierowane do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Jurka
:: 31.05.2010
JAK ZATOPIONO POLSKIE STOCZNIE - na przykładzie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA
(prezentacja Power Point - 26MB)
:: 08.05.2010
Rafał Zahorski - 12,5 m dla Szczecina - czyli to co każdy Szczecinianin wiedzieć powinien...
:: 07.05.2010
Andrzej Lipok - Aktywizacja gospodarcza obszarów w rejonie Polic - planowane ciągi komunikacyjne, dodatkowe zalety wynikające z budowy obwodnicy, utworzenie węzła transportowego, uzasadnienie koncepcji.
:: 30.04.2010
Krzysztof Lewanowicz - 50 urodziny portu Rostock. W piątek, 30 kwietnia br. w Kunsthalle w centrum miasta rozpoczęły się oficjalne uroczystości obchodów 50-lecia portu Rostock....
:: 25.02.2010
Jerzy Kabaciński - Wzory połówkowe. Stosowane w obliczeniach "draft survey'u" wzory poprawiające zanurzenia na dziobie i rufie na piony, wyprowadzone zostały przy założeniu, że statek nie jest odkształcony.
:: 06.01.2010
Jerzy Kabaciński - Wpływ przegłębienia i przechyłu statku na dokładność pomiaru objętości cieczy w zbiorniku na statku.
:: 18.12.2009
Wiktor Czapp: "NIE ODWRACAJMY SIĘ OD MORZA "MORZE ŻYWI I BOGACI" - ale tylko tych, którzy jego bogactwa wykorzystują"
:: 18.12.2009
Wiktor Czapp: "Marynarska komenda "DO BANDERY - BANDERĘ STAW""
:: 09.12.2008
Artykuł Pana Krzysztofa Lewanowicza pt. "Dlaczego LNG" - dotyczący Programu MEGALOG
:: 14.10.2008
Zdefiniowanie pojęcia Gospodarki Morskiej, klasyfikacja statystyczna wszystkich gospodarczych działalności morskich i metody obliczania Wskaźnika Wartości Dodanej Brutto w celu analizowania wartości dodanej brutto Gospodarki Morskiej i jej udziału w Produkcie Regionalnym/Krajowym Brutto.
:: 14.10.2008
List od Pana Witolda Wacławik-Narbutta
:: 14.10.2008
Projekt podstawowych zapisów do:
USTAWY O PORTACH MORSKICH, ŚRÓDLĄDOWYCH, RYBACKICH i REKREACYJNYCH
:: 14.10.2008
MEGAPROJEKT INWESTYCYJNY budowy i eksploatacji oceanicznej i kabotażowej koncernowej floty ropowców, ropopochodnych i gazowców pod moce przeładunkowe Gazoportu, Naftoportu i Portu Północnego dla strategicznego celu dywersyfikacji i bezpieczeństwa energetycznego dla Polski oraz Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, członków Unii Europejskiej.
:: 14.10.2008
Wycinek Krajowego programu reform
:: 07.03.2008
KLASTER RAZ JESZCZE, A JEDNAK INACZEJ
(autor: ...)
:: 07.02.2008
PISMO DOTYCZĄCE DEFINICJI GOSPODARKI MORSKIEJ
(autor: Witold Wacławik-Narbutt)
:: 05.02.2008
ANALIZA CELOWOŚCI INCJATYWY KLASTROWEJ GOSPODARKI MORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO.
(autor: ...)
:: 05.02.2008
STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARKI MORSKIEJ REGIONU cz. 1
(autor Rafał Zahorski)
:: 05.02.2008
CLUSTER INITIATIVES IN DEVELOPING AND TRANSITION ECONOMIES
(autorzy: Christian Ketels, Göran Lindqvist, Örjan Sölvell)
:: 05.02.2008
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
temat: Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej
:: 05.02.2008
ANALIZA CELOWOŚCI INCJATYWY KLASTROWEJ GOSPODARKI MORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO
(autor: ...)
:: 05.02.2008
ZARZĄDZANIE GMINNĄ WŁASNOŚCIĄ PORTOWĄ PRZEZ PUBLICZNO-PRYWATNĄ SPÓŁKĘ GIEŁDOWĄ
(autor: Witold Wacławik-Narbutt)
:: 05.02.2007
PORTY POLSKIE - KORPORACYJNO-SYNDYKALISTYCZNA ZMOWA NIEUKÓW
(autor: MARALTO)
:: 04.02.2008
TURYSTYKA I ŻEGLARSTWO JAKO MODELOWY KIERUNEK BADANIA I KREACJI SIŁY NAPĘDOWEJ SIECI STRUKTURALNEJ KLASTRA UJSCIA ODRY
(autor ...)
:: 04.02.2008
STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ NA LATA 2007-2015 (PROJEKT)
(autor: Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju gospodarki morskiej )
:: 04.02.2008
STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARKI MORSKIEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2015
(autorzy: Tomasz Skowroński, Tomasz Klimczak, Renata Mordak, Agnieszka Lisowska, Magdalena Koniecka, Piotr Fiedoruk)
:: 04.02.2008
NIEAUTORYZOWANE SPRAWOZDANIE ze spotkania na temat "Koncepcja budowy Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Rozwój i konkurencyjność poprzez współpracę."
(autor Andrzej Kryżan)
:: 04.02.2008
SPOTKANIE INCJATYWY KLASTROWEJ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA MORSKIEGO.
(autor Andrzej Kryżan)

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved