STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Witamy na naszej stronie

Cel Stowarzyszenia MEA

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności opiniotwórczej dla przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gospodarki morskiej w zakresie usług rzeczoznawczych, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, zarządzania, oraz działań dla podniesienia rangi ekonomicznej regionu oraz reprezentowania interesów morskich Pomorza Zachodniego.

Staramy się wdrażać najwyższe standardy w usługach rzeczoznawczych oraz
reprezentować i chronić wartości etyczne zawodu.

Członkiniami i członkami Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zostać mogą wybitni fachowcy w dziedzinie związanej z szeroko rozumianą gospodarką i administracją morską, transportem morskim, rzecznym i intermodalnym, logistyką morską, portami morskimi, budową i eksploatacją portów morskich, turystyką morską, ochroną środowiska morskiego oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, cieszący się dobrą opinią i zaufaniem, rekomendowani przez dwóch wprowadzających członków, zweryfikowani przez Komisję Kwalifikacyjną działającą przy Stowarzyszeniu.

Informacje dla członków Stowarzyszenia:

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Osoby które nie uregulowały składek członkowskich za okres 2023-2024 uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty - zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia.

Roczna składka członkowska wynosi 120 zł

Składki prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia:

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
Tytułem: Nazwisko i imię. Składka za okres 2023-2024.

Uregulowanie składek należy traktować z poczuciem obowiązku.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: cz.christowa@wp.pl

Równocześnie informujemy, że nieuregulowanie składki członkowskiej skutkować będzie wykreśleniem z listy ekspertów.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
dr hab. Czesława Christowa, prof. MANS
Prezes Zarządu

Władze Stowarzyszenia Ekspertów Morskich w kadencji 2022-2026

prof. MANS, dr hab.

Czesława Christowa

Prezes Zarządu
Hanna Przybylska

mgr inż.

Hanna Przybylska

V-ce Prezes
Andrzej Kryżan

kpt. ż.w., mgr inż.

Andrzej Kryżan

V-ce Prezes
Zbigniew Łosiewicz

prof. ZUT, dr hab. inż.

Zbigniew Łosiewicz

Członek Zarządu