STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Komunikaty i aktualności

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Osoby które nie uregulowały składek członkowskich za okres 2023-2024 uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty - zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia.

Roczna składka członkowska wynosi 120 zł

Składki prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia:

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
Tytułem: Nazwisko i imię. Składka za okres 2023-2024.

Uregulowanie składek należy traktować z poczuciem obowiązku.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: cz.christowa@wp.pl

Równocześnie informujemy, że nieuregulowanie składki członkowskiej skutkować będzie wykreśleniem z listy ekspertów.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
dr hab. Czesława Christowa, prof. MANS
Prezes Zarządu

03.11.2023
piątek

Legitymacje członkowskie

Szanowne Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu informuję o przygotowywaniu legitymacji i znaczków członkowskich.
Uprzejmie proszę o składanie zamówień, wraz z fotografią, do dnia 31.12.2023 r.

Zamówienia można składać drogą e-mailową lub telefonicznie.
e-mail: biuro@mea.szczecin.pl
e-mail: cz.christowa@wp.pl
Nr tel.: 604 40 40 96

Cena legitymacji: 30 zł
Cena znaczka: 30 zł

Zakupu można dokonać wpłacając 60 zł na konto Stowarzyszenia.

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

23.06.2022
czwartek

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków MEA

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

Informuję, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zostały udostępnione dokumenty z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MEA, które odbyło się 23.06.2023

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich