STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Komunikaty i aktualności

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Uprzejmie informujemy o zaległych składkach na rzecz Stowarzyszenia powstałych w roku 2020, 2021, 2022, 2023.
Zaległe składki za poprzednie lata zostały umorzone.

Zaległe składki prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia:

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
Tytułem: Nazwisko i imię. Składki za okres 2020-2022.

Uregulowanie składek należy traktować z poczuciem obowiązku.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: cz.christowa@wp.pl

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
dr hab. Czesława Christowa, prof. MANS
Prezes Zarządu

13.05.2023
sobota

Legitymacje członkowskie

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu informuję o przygotowywaniu legitymacji i znaczków członkowskich.
Uprzejmie proszę o składanie zamówień.

Zamówienia można składać drogą e-mailową lub telefonicznie.
e-mail: biuro@mea.szczecin.pl
e-mail: cz.christowa@wp.pl
Nr tel.: 604 40 40 96

Cena legitymacji: 30 zł
Cena znaczka: 30 zł

Zakupu można dokonać wpłacając 60 zł na konto Stowarzyszenia.

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

23.06.2022
czwartek

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków MEA

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

Informuję, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zostały udostępnione dokumenty z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MEA, które odbyło się 23.06.2023

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich