STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Publikacje i dorobek naszych członków

Prezentujemy dorobek naukowy i wybrane publikacje członków naszego Stowarzyszenia

Członkowie pragnący zaprezentować swój dorobek w tym dziale proszeni są o kontakt z prezes Stowarzyszenia.