KSIĄŻKA

Streszczenie

Celem monografii Polskie porty morskie. Teoria i praktyka jest zaprezentowanie oraz promowanie mało dostępnej, nieznanej i unikatowej wiedzy o portach morskich.

Przedmiotem badań przedstawionych w monografii są polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), ze szczególnym uwzględnieniem zespołu portów Szczecin- Świnoujście.

Rozległość obszaru badań oraz konieczność zgromadzenia materiału źródłowego wymagała zastosowania metod analizy systemowej, analiz statystycznych, syntezy, diagnozowania, porównań, analogii, metody analizy strategicznej SWOT, metod eksperckich i benchmarkingu. W monografii wykorzystano literaturę przedmiotu badań, syntezę wyników badań własnych opublikowanych w wielu recenzowanych monografiach i artykułach oraz akty prawne i dokumenty rządowe.

W monografii zostały uwzględnione wyniki wieloletnich interdyscyplinarnych badań naukowych autorki w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, oraz w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

CZYTAJ WIĘCEJ


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI

Christowa Czesława
Polskie porty morskie. Teoria i praktyka

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego

Warszawa 2021, ISBN 978-83-7520-246-5, s. 204

Książkę można zakupić on-line - w tym celu wystarczy przejść pod L I N K

Adres:
Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.
ul. Grójecka 67, 02-094 Warszawa
tel. 22 822 90 41 e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z autorką:
dr hab. Czesława Christowa, prof. WSM
e-mail: cz.christowa@wp.pl
tel.: 604 404 096
www.christowaczeslawa.pl

 
Copyright © 2007-2023 MEA | All Rights Reserved