konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KOMUNIKATY

Uwaga !!!

Nowy numer konta bankowego Stowarzyszenia

BNP Paribas

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747

Zmiany we władzach Stowarzyszenia

Uchwałą Zarządu MEA od dn.01.02.2022 do końca Kadencji (Walne Zebranie) w czerwcu br. Zarząd MEA będzie funkcjonował w składzie:

 • mgr inż. Piotr Ambroziak – po Prezesa Zarządu
 • mgr inż. Hanna Przybylska – v-ce Prezes
 • dr hab. inż. prof. AM Wiesław Galor
 • mgr inż. st. mech.okr. Mirosław Kozłowski
 • mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Kryżan
 • mgr inż. Waldemar Majewski
 • dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

02.11.2017 - czwartek

Szanowni Członkowie,
W imieniu Zarządu informujemy, że przygotowane zostały nowe legitymacje członkowskie.
Aby odebrać nową legitymację prosimy o zgłoszenie sposobu odbioru (osobiście lub drogą pocztową).
W przypadku decyzji o przekazaniu drogą pocztową prosimy o podanie aktualnego adresu pocztowego.

Decyzje proszę przekazywać:
drogą email na adres biuro@mea.szczecin.pl lub
telefonicznie na nr 601 58 16 11.

Informujemy również, że decyzją Zarządu z dnia 14 września 2017 zlecono wykonanie znaczka Stowarzyszenia MEA.
Znaczki Stowarzyszenia dostępne będą odpłatnie w cenie 25,- zł. za jeden znaczek.
Komunikat o możliwości zakupu znaczka zostanie podany do wiadomości zaraz po ich otrzymaniu od producenta.

27 czerwca 2017 – wtorek

Szanowni Członkowie,
Zarząd Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA uchwałą z dnia 18 maja 2017 zwołał XXVI Walne Zebranie Członków.

XXVI Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30, w Sali Senatu Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 • Mgr Zdzisław Moryń – przewodniczący,
 • Mgr inż. St. Mech. Okr. Mirosław Kozłowski,
 • Mgr inż. Hanna Przybylska

Powołując się na Regulamin Obrad oraz Statut MEA potwierdziła prawomocność XXVI Walnego Zebrania do podejmowania i ważności wniosków i uchwał.
Obecnych i uprawnionych do głosowania 25 członków. Głosowało 25 członków.
Podjęte Uchwały XXVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 • UCHWAŁA NR 1 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie tematyki i przyjęcia porządku obrad. XXVI Walne Zebranie członków MEA w głosowaniu jawnym zatwierdziło tematykę i porządek obrad.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 1/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały - głosów 0
  Wstrzymało się - głosów 0

 • UCHWAŁA NR 2 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu MEA. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 01 lipca 2016 roku do 27 czerwca 2017 roku.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 2/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

 • UCHWAŁA NR 3 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej MEA. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym zatwierdziła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MEA za okres od 01 lipca 2016 roku do 27 czerwca 2017 roku.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 3/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

 • UCHWAŁA NR 4 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres od 01 lipca 2016 do dnia 27 czerwca 2017. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym udzieliła Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres od 01 lipca 2016 do dnia 27 czerwca 2017.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr. 4 / 2017 – głosów 25
  Przeciw przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

Komisja Skrutacyjna oraz Uchwał i Wniosków potwierdza prawomocność i ważność wszystkich podjętych Uchwał i Wniosków przez XXVI Walne Zebranie Członków w dniu 27 czerwca 2017.

Szczecin 27 czerwca 2017

Za Zarząd Stowarzyszenia MEA
Prezes Zarządu
Kpt. ż. w. Edward Nastalczyk

30 czerwca 2015 – wtorek

W dniu 30 czerwca 2015 Walne Zgromadzenie Członków MEA uchwałą nr. 5 przyjęło i uchwaliło zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.

 • ZARZĄD:
  • Kpt. ż.w. MNI Edward Nastalczyk - Prezes (email: edward.nastalczyk@load-master.com),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - V-ce prezes (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Mirosław Wielgosz - V-ce prezes (e-mail: Wielgosz1@o2.pl),
  • Prof. dr. hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita - członek,
  • Prof. dr. Czesława Christowa - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
  • Doc. mgr. Jan Kochanowski - członek honorowy,
  • Kpt. ż.w. Zbigniew Kołodziej-Lewandowski - członek honorowy.
 • KOMISJA KWALIFIKACYJNA
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - przewodniczacy (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Prof. Dr Hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • Kpt. ż.w., inż. Jan Wolny - przewodniczący,
  • Mgr Krzysztof Lewanowicz - członek,
  • Mgr. inż. Ryszard Sitarz - członek

17.06.2014 - wtorek

W dniu 17 czerwca 2014 na Walnym Zgromadzeniu Członków MEA został wybrany nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

 • ZARZĄD:
  • Kpt. ż.w. MNI Edward Nastalczyk - Prezes
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - V-ce prezes,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Mirosław Wielgosz - V-ce prezes,
  • Prof. dr. hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita - członek,
  • Prof. dr. Czesława Christowa - członek,
 • KOMISJA KWALIFIKACYJNA
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - przewodniczacy,
  • Prof. Dr Hab. Wiesław Galor - członek,
  • St. Mech. Okr. Romuald Saczuk - członek
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • St. Mech. Okr. Romuald Saczuk - przewodniczący,
  • Mgr Krzysztof Lewanowicz - członek,
  • Kpt. ż.w., inż. Jan Wolny - członek

05.06.2012 - wtorek

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 14 czerwca 2012 o godzinie 17:30 (I termin), II termin o godz. 18:00 w Sali 112 Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

Serdecznie Zapraszamy
ZARZĄD

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem MEA w razie swojej nieobecności można upoważnić do głosowania innego członka Stowarzyszenia w swoim imieniu.

Prezes i Zarząd
Andrzej Kryżan

02.10.2010 - sobota

2 października br, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011, w gmachu głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 2, w auli im. prof. Zdzisława Łaskiego o godzinie 13.00 odbyło się "wodowanie" książki doc. Jana Lucjana Kochanowskiego pt. SZTAUER Z LUBELSKIEJ WIOSKI.

Otwarcia spotkania dokonał mgr inż. kpt. ż.w. Andrzej Kryżan - prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, pod którego patronatem i z inicjatywy ukazała się książka. Przywitał on licznie przybyłych zaproszonych gości i przyjaciół autora.

Kolejno głos zabrała dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej - prof. Zofia Jóźwiak, kreśląc drogę zawodową autora książki. Prezes Związku Literatów - mgr inż. kpt.ż.w. Józef Gawłowicz laudacją przybliżył zebranym autora i książkę.

[ ZOBACZ RECENZJĘ ]

Zachodniopomorski Klaster Morski

W dniu 24 czerwca 2008 roku grupa 34 osób reprezentujących 30 podmiotów
GOSPODARKI MORSKIEJ regionu zawiązała STOWARZYSZENIE
o nazwie ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI.

Nazwa Stowarzyszenia w pełni ilustruje zakres jego działalności.
Jest ono kontynuacją, niejako uwieńczeniem projektu INMOR, finansowanego ze środków europejskich w którym uczestniczyły Stocznia Szczecińska NOWA, Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA, Zarząd Portów Szczecin Świnoujście S.A., Porta Styl Sp. z o.o., Szczecińskie Uczelnie: Akademia Morska i Uniwersytet.

Potrzeby gospodarki morskiej regionu wymagały rozszerzenia działania na średnie i małe firmy, bowiem one w sposób niekwestionowany decydują o wielkości udziału regionu w PKB, pozbawione ingerencji z zewnątrz same musza walczyć o chleb swój powszedni, ale też i same najlepiej potrafią lepiej zdefiniowac swoje potrzeby... (czyt. więcej)

08.10.2007 - poniedziałek

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - MEA (MARITIME EXPERTS ASSOCIATION) ZAPRASZA DO WSTĘPOWANIA W SWOJE SZEREGI WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SPECJALISTOW MORSKICH.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA BĘDĄCY UZNANYMI RZECZOZNAWCAMI MOGĄ SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŻYTKOWAĆ NA RYNKU USŁUG MORSKICH DLA DOBRA ROZWOJU GOSPODARKI REGIONU I CAŁEGO KRAJU.
CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA SĄ KANDYDACI NA EKSPERTÓW ORAZ EKSPERCI.

Kandydaci na ekspertów posiadają pełny status członka, mogą zostać
Niezależnymi Ekspertami, lub z własnego wyboru zrezygnować z uprawnień
właściwych dla Rzeczoznawcy.

Niezależnym Ekspertem MEA może być osoba, która:
1. Zamieszkuje na terenie RP,
2. W pełni korzysta z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
3. Ma ukończone 30 lat życia,
4. Posiada nienaganną opinię zawodową i postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
5. Posiada wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie, w którym wnioskuje o ustanowienie go ekspertem MEA, a przy tym w szczególności posiada, co najmniej:
- 10-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy wykształceniu wyższym,
- 20-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy braku wykształcenia wyższego,
6. Spełnia wymagania znajomości, co najmniej jednego z języków obcych, przyjętych w handlu zagranicznym lub obrocie portowo-morskim, w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonywanie czynności eksperckich i wydanie w danym języku atestu z przeprowadzonej ekspertyzy,
7. Złożyła deklarację przystąpienia do MEA i uzyskała potwierdzone własnoręcznymi podpisami rekomendacje 2-ch członków MEA, w miarę możliwości ekspertów danej lub pokrewnych specjalności,
8. Została zakwalifikowana przez Komisję Kwalifikacyjno-Programową, zatwierdzona przez Zarząd MEA i wpisana na Listę Ekspertów.

Przyjęła do wiadomości niniejszy Regulamin oraz Kodeks Etyki Zawodowej Eksperta zobowiązując się do zgodnego z nim postępowania.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?
Pobierz z naszej strony formularz Deklaracji Przystąpienia. Po jej wypełnieniu i dołączeniu właściwych załączników prześlij deklarację na jeden z adresów Stowarzyszenia.
Wysokość wpisowego wynosi 200 PLN.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy je wpłacić na nasze konto. Składka miesięczna wynosi 10 PLN. Niewpłacanie składki przez okres jednego roku powoduje skreślenie z listy członków.

08.10.2007 - poniedziałek

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - "MEA" (MARITIME EXPERTS ASSOCIATION) REKOMENDUJE USŁUGI RZECZOZNAWCZE SPECJALISTOW MORSKICH,CZŁONKÓW NASZEGO STOWARZYSZENIA

EKSPERCI ZRZESZENI W NASZYM STOWARZYSZENIU OFERUJĄ SZEROKI WACHLARZ USŁUG DORADCZYCH I RZECZOZNAWCZYCH W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH GOSPODARKI MORSKIEJ:
• NAWIGACJA MORSKA I BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI
• MASZYNY I URZĄDZENIA
• BUDOWNICTWO OKRĘTOWE
• TRANSPORT TOWARÓW I SZTAUERKA
• TOWAROZNAWSTWO
• ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
• OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASÓBOW NATURALNYCH MORZA
• HANDLOWA EKSPLOATACJA STATKU I ZAGADNIENIA TOWAROWEGO OBROTU MORSKIEGO
• ŚRODKI TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
• LOGISTYKA I EKSPLOATACJA PORTÓW
• RYBOŁÓWSTWO MORSKIE I ŚRÓDLADOWE
• ŻEGLUGA SPORTOWA, JACHTY

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved