konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KOMUNIKATY

24.06.2020

WALNE ZEBRANIE MEA PRZESUNIĘTE

Z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA zostaje przełożone na początek października.

Zarząd MEA

Uwaga !!!

Nowy numer konta bankowego Stowarzyszenia

BNP Paribas

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747

Nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 30.05.2018 r. odbyło się XXVII walne zebranie Stowarzyszenia MEA.

Wybrano władze Stowarzyszenia na następną czteroletnia kadencję.
Obecny skład Zarządu stanowią:

 • dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz – Prezes Zarządu
 • mgr inż. Hanna Przybylska – v-ce Prezes
 • mgr Dariusz Szymankiewicz - v-ce Prezes
 • dr hab. inż. prof. AM Wiesław Galor
 • mgr inż. kpt.ż.w. Andrzej Kryżan
 • mgr inż. st. mech.okr. Mirosław Kozłowski
 • mgr inż. kpt.ż.w. Marek Łęski
członkowe Zarządu MEA

Zarząd MEA (od lewej): Dariusz Szymankiewicz (v-ce Prezes), Wiesław Galor, Mirosław Wielgosz (Prezes), Hanna Przybylska (v-ce Prezes), Mirosław Kozłowski, Andrzej Kryżan

02.11.2017 - czwartek

Szanowni Członkowie,
W imieniu Zarządu informujemy, że przygotowane zostały nowe legitymacje członkowskie.
Aby odebrać nową legitymację prosimy o zgłoszenie sposobu odbioru (osobiście lub drogą pocztową).
W przypadku decyzji o przekazaniu drogą pocztową prosimy o podanie aktualnego adresu pocztowego.

Decyzje proszę przekazywać:
drogą email na adres biuro@mea.szczecin.pl lub
telefonicznie na nr 601 58 16 11.

Informujemy również, że decyzją Zarządu z dnia 14 września 2017 zlecono wykonanie znaczka Stowarzyszenia MEA.
Znaczki Stowarzyszenia dostępne będą odpłatnie w cenie 25,- zł. za jeden znaczek.
Komunikat o możliwości zakupu znaczka zostanie podany do wiadomości zaraz po ich otrzymaniu od producenta.

27 czerwca 2017 – wtorek

Szanowni Członkowie,
Zarząd Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA uchwałą z dnia 18 maja 2017 zwołał XXVI Walne Zebranie Członków.

XXVI Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30, w Sali Senatu Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 • Mgr Zdzisław Moryń – przewodniczący,
 • Mgr inż. St. Mech. Okr. Mirosław Kozłowski,
 • Mgr inż. Hanna Przybylska

Powołując się na Regulamin Obrad oraz Statut MEA potwierdziła prawomocność XXVI Walnego Zebrania do podejmowania i ważności wniosków i uchwał.
Obecnych i uprawnionych do głosowania 25 członków. Głosowało 25 członków.
Podjęte Uchwały XXVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 • UCHWAŁA NR 1 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie tematyki i przyjęcia porządku obrad. XXVI Walne Zebranie członków MEA w głosowaniu jawnym zatwierdziło tematykę i porządek obrad.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 1/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały - głosów 0
  Wstrzymało się - głosów 0

 • UCHWAŁA NR 2 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu MEA. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 01 lipca 2016 roku do 27 czerwca 2017 roku.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 2/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

 • UCHWAŁA NR 3 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej MEA. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym zatwierdziła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MEA za okres od 01 lipca 2016 roku do 27 czerwca 2017 roku.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr 3/2017 – głosów 25
  Przeciwko przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

 • UCHWAŁA NR 4 / 2017
  XXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MEA
  z dnia 27 czerwca 2017
  w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres od 01 lipca 2016 do dnia 27 czerwca 2017. XXVI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MEA z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu w głosowaniu jawnym udzieliła Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres od 01 lipca 2016 do dnia 27 czerwca 2017.

  Głosowanie przebiegało następująco:
  Za przyjęciem Uchwały nr. 4 / 2017 – głosów 25
  Przeciw przyjęciu uchwały – głosów 0
  Wstrzymało się – głosów 0

Komisja Skrutacyjna oraz Uchwał i Wniosków potwierdza prawomocność i ważność wszystkich podjętych Uchwał i Wniosków przez XXVI Walne Zebranie Członków w dniu 27 czerwca 2017.

Szczecin 27 czerwca 2017

Za Zarząd Stowarzyszenia MEA
Prezes Zarządu
Kpt. ż. w. Edward Nastalczyk

30 czerwca 2015 – wtorek

W dniu 30 czerwca 2015 Walne Zgromadzenie Członków MEA uchwałą nr. 5 przyjęło i uchwaliło zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.

 • ZARZĄD:
  • Kpt. ż.w. MNI Edward Nastalczyk - Prezes (email: edward.nastalczyk@load-master.com),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - V-ce prezes (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Mirosław Wielgosz - V-ce prezes (e-mail: Wielgosz1@o2.pl),
  • Prof. dr. hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita - członek,
  • Prof. dr. Czesława Christowa - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
  • Doc. mgr. Jan Kochanowski - członek honorowy,
  • Kpt. ż.w. Zbigniew Kołodziej-Lewandowski - członek honorowy.
 • KOMISJA KWALIFIKACYJNA
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - przewodniczacy (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Prof. Dr Hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • Kpt. ż.w., inż. Jan Wolny - przewodniczący,
  • Mgr Krzysztof Lewanowicz - członek,
  • Mgr. inż. Ryszard Sitarz - członek

17.06.2014 - wtorek

W dniu 17 czerwca 2014 na Walnym Zgromadzeniu Członków MEA został wybrany nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

 • ZARZĄD:
  • Kpt. ż.w. MNI Edward Nastalczyk - Prezes
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - V-ce prezes,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Mirosław Wielgosz - V-ce prezes,
  • Prof. dr. hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita - członek,
  • Prof. dr. Czesława Christowa - członek,
 • KOMISJA KWALIFIKACYJNA
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - przewodniczacy,
  • Prof. Dr Hab. Wiesław Galor - członek,
  • St. Mech. Okr. Romuald Saczuk - członek
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • St. Mech. Okr. Romuald Saczuk - przewodniczący,
  • Mgr Krzysztof Lewanowicz - członek,
  • Kpt. ż.w., inż. Jan Wolny - członek

05.06.2012 - wtorek

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 14 czerwca 2012 o godzinie 17:30 (I termin), II termin o godz. 18:00 w Sali 112 Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego 1-2, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

Serdecznie Zapraszamy
ZARZĄD

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem MEA w razie swojej nieobecności można upoważnić do głosowania innego członka Stowarzyszenia w swoim imieniu.

Prezes i Zarząd
Andrzej Kryżan

02.10.2010 - sobota

2 października br, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011, w gmachu głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 2, w auli im. prof. Zdzisława Łaskiego o godzinie 13.00 odbyło się "wodowanie" książki doc. Jana Lucjana Kochanowskiego pt. SZTAUER Z LUBELSKIEJ WIOSKI.

Otwarcia spotkania dokonał mgr inż. kpt. ż.w. Andrzej Kryżan - prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, pod którego patronatem i z inicjatywy ukazała się książka. Przywitał on licznie przybyłych zaproszonych gości i przyjaciół autora.

Kolejno głos zabrała dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej - prof. Zofia Jóźwiak, kreśląc drogę zawodową autora książki. Prezes Związku Literatów - mgr inż. kpt.ż.w. Józef Gawłowicz laudacją przybliżył zebranym autora i książkę.

[ ZOBACZ RECENZJĘ ]

Zachodniopomorski Klaster Morski

W dniu 24 czerwca 2008 roku grupa 34 osób reprezentujących 30 podmiotów
GOSPODARKI MORSKIEJ regionu zawiązała STOWARZYSZENIE
o nazwie ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI.

Nazwa Stowarzyszenia w pełni ilustruje zakres jego działalności.
Jest ono kontynuacją, niejako uwieńczeniem projektu INMOR, finansowanego ze środków europejskich w którym uczestniczyły Stocznia Szczecińska NOWA, Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA, Zarząd Portów Szczecin Świnoujście S.A., Porta Styl Sp. z o.o., Szczecińskie Uczelnie: Akademia Morska i Uniwersytet.

Potrzeby gospodarki morskiej regionu wymagały rozszerzenia działania na średnie i małe firmy, bowiem one w sposób niekwestionowany decydują o wielkości udziału regionu w PKB, pozbawione ingerencji z zewnątrz same musza walczyć o chleb swój powszedni, ale też i same najlepiej potrafią lepiej zdefiniowac swoje potrzeby... (czyt. więcej)

08.10.2007 - poniedziałek

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - MEA (MARITIME EXPERTS ASSOCIATION) ZAPRASZA DO WSTĘPOWANIA W SWOJE SZEREGI WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SPECJALISTOW MORSKICH.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA BĘDĄCY UZNANYMI RZECZOZNAWCAMI MOGĄ SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŻYTKOWAĆ NA RYNKU USŁUG MORSKICH DLA DOBRA ROZWOJU GOSPODARKI REGIONU I CAŁEGO KRAJU.
CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA SĄ KANDYDACI NA EKSPERTÓW ORAZ EKSPERCI.

Kandydaci na ekspertów posiadają pełny status członka, mogą zostać
Niezależnymi Ekspertami, lub z własnego wyboru zrezygnować z uprawnień
właściwych dla Rzeczoznawcy.

Niezależnym Ekspertem MEA może być osoba, która:
1. Zamieszkuje na terenie RP,
2. W pełni korzysta z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
3. Ma ukończone 30 lat życia,
4. Posiada nienaganną opinię zawodową i postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
5. Posiada wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie, w którym wnioskuje o ustanowienie go ekspertem MEA, a przy tym w szczególności posiada, co najmniej:
- 10-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy wykształceniu wyższym,
- 20-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy braku wykształcenia wyższego,
6. Spełnia wymagania znajomości, co najmniej jednego z języków obcych, przyjętych w handlu zagranicznym lub obrocie portowo-morskim, w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonywanie czynności eksperckich i wydanie w danym języku atestu z przeprowadzonej ekspertyzy,
7. Złożyła deklarację przystąpienia do MEA i uzyskała potwierdzone własnoręcznymi podpisami rekomendacje 2-ch członków MEA, w miarę możliwości ekspertów danej lub pokrewnych specjalności,
8. Została zakwalifikowana przez Komisję Kwalifikacyjno-Programową, zatwierdzona przez Zarząd MEA i wpisana na Listę Ekspertów.

Przyjęła do wiadomości niniejszy Regulamin oraz Kodeks Etyki Zawodowej Eksperta zobowiązując się do zgodnego z nim postępowania.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?
Pobierz z naszej strony formularz Deklaracji Przystąpienia. Po jej wypełnieniu i dołączeniu właściwych załączników prześlij deklarację na jeden z adresów Stowarzyszenia.
Wysokość wpisowego wynosi 200 PLN.Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy je wpłacić na nasze konto. Składka miesięczna wynosi 10 PLN. Niewpłacanie składki przez okres jednego roku powoduje skreślenie z listy członków.

08.10.2007 - poniedziałek

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - "MEA" (MARITIME EXPERTS ASSOCIATION) REKOMENDUJE USŁUGI RZECZOZNAWCZE SPECJALISTOW MORSKICH,CZŁONKÓW NASZEGO STOWARZYSZENIA

EKSPERCI ZRZESZENI W NASZYM STOWARZYSZENIU OFERUJĄ SZEROKI WACHLARZ USŁUG DORADCZYCH I RZECZOZNAWCZYCH W NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁACH GOSPODARKI MORSKIEJ:
• NAWIGACJA MORSKA I BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI
• MASZYNY I URZĄDZENIA
• BUDOWNICTWO OKRĘTOWE
• TRANSPORT TOWARÓW I SZTAUERKA
• TOWAROZNAWSTWO
• ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
• OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASÓBOW NATURALNYCH MORZA
• HANDLOWA EKSPLOATACJA STATKU I ZAGADNIENIA TOWAROWEGO OBROTU MORSKIEGO
• ŚRODKI TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
• LOGISTYKA I EKSPLOATACJA PORTÓW
• RYBOŁÓWSTWO MORSKIE I ŚRÓDLADOWE
• ŻEGLUGA SPORTOWA, JACHTY

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved