STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

List of Experts

Andrzej Kryżan

nr rej.: 0007

Andrzej Kryżan

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 696 481 948
shipadvisers@wp.pl

Scope of expertise:

Safety navigation and environment protection. Navigation. Stowage. Maritime insurance. Ship's stability. Heavy cargo securing. Sea salvage adjustment. Valuation of watercrafts.

Czesława Christowa

nr rej.: 0022

Czesława Christowa

prof. MANS, dr hab.

+48 604 404 096
cz.christowa@wp.pl
www.christowaczeslawa.pl

Scope of expertise:

Gospodarka morska. Logistyka morska. Transport intermodalny. Usługi portowe. Ekonomika, organizacja i eksploatacja portów morskich i rzecznych. Projektowanie centrów logistycznych. Zarządzanie projektami. Kierowanie zespołami badawczymi. Badania naukowe. Dydaktyka.

Marek Czernis

nr rej.: 0024

Marek Czernis

mgr, radca prawny

+48 601 421 716
+48 91 359 44 30
m.czernis@czernis.pl
www.czernis.pl

Scope of expertise:

Prawo morskie. Przewóz ładunków morzem. Transport multimodalny.

zdjęcie

nr rej.: 0033

Zbigniew Kołodziej-Lewandowski

kpt. ż.w.

+48 513 321 170

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi. Sztauerka.

zdjęcie

nr rej.: 0055

Jan Wolny

kpt. ż.w., inż.

+48 601 567 554
janwolny41@interia.eu

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi. Nawigacja. Sztauerka. Uszkodzenia kadłubów i ładunków. Eksploatacja statków ro-ro i samochodowców. Draft Survey. Hatch Survey. Inspekcje i wyceny jednostek żaglowych. Wycena jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0060

Edward Nastalczyk

kpt. ż.w.

+48 601 581 611
+48 91 462 34 82
office@load-master.com

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi. Transport morski i multimodalny towarów. Sztauerka i transport ładunków ponadnormatywnych. Ubezpieczenia morskie. Wyceny jednostek pływających. Inspekcje Administracji Flagi.

zdjęcie

nr rej.: 0063

Kazimierz Alksnin

kpt. ż.w.

+48 604 886 230

Scope of expertise:

Sztauerka. Ładunki chłodzone.

zdjęcie

nr rej.: 0064

Irma Nastalczyk

mgr

+48 91 462 34 82
irma.nastalczyk@load-master.com

Scope of expertise:

Handlowa eksploatacja statków. Ekspertyzy z zakresu szkód transportowych i logistycznych.

zdjęcie

nr rej.: 0065

Janusz Grabian

prof. dr hab. inż.

j.grabian@pm.szczecin.pl

Scope of expertise:

Materiałoznawstwo. Kadłuby i wyposażenie statków.

zdjęcie

nr rej.: 0067

Grzegorz Wojciechowski

kpt. ż.w.

+48 501 154 001
+48 91 426 96 98
Sealife@onet.pl
kolberga18@poczta.onet.pl

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi, Transport towarów drogą morską, Draft Survey.

Borysław Dopita

nr rej.: 0072

Boryslav Dopita

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 604 624 760
+48 58 684 38 66
borek@email.cz
BoryslawDopita

Scope of expertise:

Transport morski, Bezpieczeństwo żeglugi.

zdjęcie

nr rej.: 0075

Zdzisław Moryń

kpt. ż.ś., mgr inż.

+48 513 927 564
+48 91 461 37 81
zmoryn@gmail.com

Scope of expertise:

Jednostki żeglugi śródlądowej, Rzeczoznawstwo techniczne. Awarie. Wypadki żeglugowe.

zdjęcie

nr rej.: 0079

Krzysztof Kobyłka

mgr inż.

+48 601 702 445
ecs@eurocargosurvey.com
www.eurocargosurvey.com

Scope of expertise:

Towaroznawstwo. Sztauerka. Transport drogą morską.

Mirosław Wielgosz

nr rej.: 0082

Mirosław Wielgosz

kpt. ż.w. dr inż.

+48 600 169 900
wielgosz1@o2.pl

Scope of expertise:

Nawigacja. Sztauerka. Wycena jednostek pływających i obiektów portowych.

Wiesław Galor

nr rej.: 0087

Wiesław Galor

prof. dr hab., kpt. ż.w.

+48 501 471 396
wiega@wp.pl

Scope of expertise:

Inżynieria ruchu morskiego.

zdjęcie

nr rej.: 0090

Ryszard Sitarz

mgr inż.

+48 605 088 308
r.sitarzexpert@wp.pl

Scope of expertise:

Marine power plants and auxiliary mechanisms. Requirements of convention and classification rules. Valuation of vessels.

zdjęcie

nr rej.: 0093

Leszek Magda

mgr inż.

+48 603 057 247
leszekmag@wp.pl

Scope of expertise:

Ładunki ponadgabarytowe: przeładunek, transport. Dźwigi pływające. Operacje przeładunkowe.

zdjęcie

nr rej.: 0096

Rafał Gamszej

mgr inż.

+48 660 717 101
stanag@op.pl

Scope of expertise:

Certyfikacja i ocena techniczna kontenerów stalowych. Materiały niebezpieczne w transporcie morskim.

zdjęcie

nr rej.: 0097

Grzegorz Nadolny

kpt. ż.ś., mgr inż.

+48 782 978 522
nadolnygrzegorz@wp.pl

Scope of expertise:

Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej.

Piotr Gajlewicz

nr rej.: 0100

Piotr Gajlewicz

mgr

+48 91 577 47 41
p.gajlewicz@wgolegal.pl
www.wgolegal.pl

Scope of expertise:

Prawo Morskie. Terminale portowe. Transport i logistyka. Energetyka morska. Projekty offshore.

Maria Christowa Doborowolska

nr rej.: 0102

Maria Christowa Dobrowolska

dr nauk o zarządzaniu
inż. transportu
inż. nawigacji
mgr ekonomii
mgr sztuki: klasa skrzypiec
mgr psychologii: psychologia kliniczna, psychologia transportu, neuropsychologia

+48 885 014 401
mchristowa@psychocentrum.net
www.psychocentrum.net

Scope of expertise:

Transport morski. Usługi portowe. Organizacja, zarządzanie i eksploatacja portów morskich. Zarządzanie projektami. Psychologia transportu morskiego. Konsultacje i porady psychologiczne. Psychoterapia indywidualna. Psychoedukacja zdrowia. Warsztaty i szkolenia.

zdjęcie

nr rej.: 0104

Mirosław Kozłowski

st. mech. okrętowy, mgr inż.

+48 603 785 403
mk@marine.pl

Scope of expertise:

Konstrukcje i mechanizmy okrętowe. Technologia remontów.

Hanna Przybylska

nr rej.: 0105

Hanna Przybylska

mgr inż.

+48 605 298 574
przybylska.h.k@gmail.com

Scope of expertise:

Handlowa eksploatacja statków. Transport Morski. Zarządzanie projektami. Inspekcje i wyceny jachtów. Draft Survey. Wycena jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0106

Bernard Kotylak

mgr inż.

+48 780 045 409
b.kotylak7@wp.pl

Scope of expertise:

Konstrukcja kadłuba okrętowego. Stateczność statków. Wycena jednostek pływających.

Rafał Malujda

nr rej.: 0108

Rafał Malujda

mgr, radca prawny

+48 517 821 817
r.malujda@malujda.pl
www.malujda.pl

Scope of expertise:

Ekspertyzy prawne. Mediacje i spory sądowe. Arbitraż żeglugowy i intermodalny.

zdjęcie

nr rej.: 0110

Marcin Przybylski

mgr inż.

+48 503 047 042
mpr@marinteknikk.pl

Scope of expertise:

Projektowanie konstrukcji kadłuba. Wytrzymałość konstrukcji kadłuba. Obliczenia wytrzymałościowe metodą FEM. Projektowanie konstrukcji OFSHORE. Wyceny jednostek pływających.

zdjęcie

nr rej.: 0112

Waldemar Majewski

mgr inż.

+48 733 513 641
waldemarmajewski11@gmail.com

Scope of expertise:

Inspekcje Techniczne Statków. Wycena i Ocena Techniczna Jednostek Pływających. Siłownie Okrętowe i Mechanizmy Pomocnicze. Zarządzanie Statkiem - ISM, ISPS, MLC.

Krzysztof Młynarski

nr rej.: 0113

Krzysztof Młynarski

mgr

+48 502 564 715
mlynarski.krzysztof@gmail.com

Scope of expertise:

Elektryka i automatyka okrętowa.

Krzysztof Tarka

nr rej.: 0114

Krzysztof Tarka

kpt. ż.w.

+48 571 247 550
ktarka1@wp.pl

Scope of expertise:

Ładunki ponadnormatywne: przeładunek, mocowanie. Ratownictwo: procedury, techniki. Operacje statek-statek: transfer ładunków, paliwa i osób. Holowanie: procedury i techniki. Manewrowanie: napęd ASD.

zdjęcie

nr rej.: 0116

Ryszard Putiatycki

mgr inż.

+48 601 798 899
ryszard@putiatycki.pl

Scope of expertise:

Elektrotechnika i automatyka okrętowa.

Jakub Kucharki

nr rej.: 0117

Jakub Kucharski

kpt. ż.ś. st. of. pokł., mgr inż.

+48 798 007 199
jacob@marinn.eu
www.marinn.eu

Scope of expertise:

Nawigacja. Bezpieczeństwo Żeglugi i Ochrona Środowiska Morskiego. Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych. Morski Transport Towarów. Stateczność statku. Draft Survey. Bunkrowanie LNG. Ekspert ADN. Żegluga morska i śródlądowa.

Bogusław Gronek

nr rej.: 0119

Bogusław Gronek

mgr inż.

+48 732 046 657
kontakt@blueocean-tech.pl
www.blueocean-tech.pl

Scope of expertise:

Układy hydrauliczne jednostek morskich i śródlądowych, urządzeń pokładowych i podpokładowych, hydrostatycznych napędów głównych, wyposażenia ro-ro: promów i urządzeń portowych.

Andrzej Dobberstein

nr rej.: 0120

Andrzej Dobberstein

mgr inż.

+48 604 462 121
bth@dobberstein.pl
www.dobberstein.pl

Scope of expertise:

Mechanika jednostek pływających w tym nitowane, kontenery, konstrukcje stalowe.

zdjęcie

nr rej.: 0121

Robert Kęsicki

mgr

+48 604 466 426
info@svs.com.pl
www.svs.com.pl

Scope of expertise:

Obsługa awaryjna szkód ładunkowych „cargo”.

Zbigniew Łosiewicz

nr rej.: 0122

Zbigniew Łosiewicz

prof. ZUT, dr hab. inż.

+48 600 275 871
horn.losiewicz@wp.pl

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi. Siłownie i silniki okrętowe.

zdjęcie

nr rej.: 0123

Stefan Szajowski

kpt. ż.w.

+48 602 504 062
s.szajowski@chello.pl

Scope of expertise:

Bezpieczeństwo żeglugi i nawigacji. Sztauerka. Pilotaż morski. Inspekcje ON-OFF hire.

Tymoteusz Listwnik

nr rej.: 0124

Tymoteusz Listewnik

kpt. ż.w., mgr inż.

+48 601 880 644
tlistewnik@gmail.com

Scope of expertise:

Safety of work at sea. HSE. Risk assessments and accident prevention on board. Job safety analysis. Risk management, root cause analysis. ISM. MLC. Seafarer Employment Agreements and terms and condition evaluations Ship’s hull and tank inspections.

foto

nr rej.: 0125

Alicja Węgrzyn

mgr

+48 603 659 302
alicjawegrzyn6@gmail.com

Scope of expertise:

ESG reports and organisation of ESG audits (Environment, Social Responsibility, Corporate Governance). Financing of investments/projects in the maritime transport sector. Investment efficiency accounting. Restructuring programmes. Macroeconomic and sectoral analyses. Corporate strategy. Corporate governance. Controlling.

foto

nr rej.: 0126

Jan Monieta

dr inż.

+48 512 662 898
j.monieta@pm.szczecin.pl

Scope of expertise:

Development and participation in the composition of the committee of technical judgments made in the transport institution on the damage of transport equipment during operation for more than 5 years. Conducting expert opinions in events of undesirable anthropotechnical transport systems.

zdjęcie

nr rej.: 0127

Grzegorz Wójcik

Chief Eng., mgr inż.

+48 609 530 245
wojcikgrzegorx@gmail.com
marcoservice.com.pl

Scope of expertise:

Assessment of the technical condition of ship's power plants. Diagnosing technical problems and solving them. Preperation of repair specyfications to maintain condition, in accordance with the regulations of the flag and classification societies. Supervision of repairs to maintain the ship's class.

zdjęcie

nr rej.: 0128

Mieczysław Scheibe

dr inż. mechanik

+48 697 477 737
mscheibe@vp.pl

Scope of expertise:

MACHINES AND EQUIPMENT - ships and land-based reloading equipment (especially: ship deck mechanisms and cranes as well as land and sea cranes);
SHIP CONSTRUCTION - floating structures, hulls, tanks - materials science [especially: construction of hulls of selected vessels (yachts and motor boats), houses "on the water", water trams, pontoons, superstructures of small inland ships and devices for internal development of ship superstructures from steel and aluminum alloys], technical inspections of ships.

CONTACT WITH EXPERTS ALSO THROUGH THE ASSOCIATION:

ul. Wały Chrobrego 1-2 (Politechnika Morska w Szczecinie), 70-500 Szczecin / POLAND
e-mail: biuro@mea.szczecin.pl

MEA

Stowarzyszenie Ekspertów Morskich

ul. Wały Chrobrego 1-2
(Politechnika Morska)
70-500 Szczecin / POLAND

tel. +48 604 404 096
biuro@mea.szczecin.pl

www.mea.szczecin.pl