konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SERWIS

› KLASYFIKACJA RZECZOZNAWCZYCH USŁUG MORSKICH

NAWIGACJA MORSKA I BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI:
- zagadnienia nawigacji stosowanej,
- kartografia, hydrografia,
- nawigacja radarowa i antykolizyjna,
- elektroniczne systemy nawigacyjne,
- ratownictwo,
- manewrowanie i holowanie,
- logistyka torów podejściowych i wąskich przejść,
- określanie dewiacji kompasów magnetycznych,
- kalibracja i kontrola nawigacyjnych urządzeń pomiarowych,
- audyty i ewaluacja kodów IMO, ISM, ISPS.

MASZYNY I URZĄDZENIA:
- siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze,
- urządzenia elektryczne i automatyka okrętowa,
- łączność, elektronika okrętowa,
- komputerowe techniki obliczeniowe,
- urządzenia chłodnicze,
- zbiorniki i instalacje ciśnieniowe,
- okrętowe i lądowe urządzenia przeładunkowe,
- narzędzia rybackie.

BUDOWNICTWO OKRĘTOWE:
- konstrukcje pływające, kadłuby, zbiorniki
- określanie uszkodzeń konstrukcji okrętowych - awarie szczegółowe Casco,
- stateczność i niezatapialność,
- wytrzymałość kadłuba,
- materiałoznawstwo,
- inspekcje ładowni statków,
- wycena i ocena techniczna jednostek pływających.

TRANSPORT TOWARÓW I SZTAUERKA:
- kontrola ilościowa i jakościowa ładunków, Draft Survey,
- Inspekcje jednostek pływających ON /OFF - HIRE CONDITION,
- ewaluacja ładunkowych Kodów i zaleceń IMO,
- ładunki niebezpieczne wg IMDG,
- preplanning i preloading ładunków szczególnych,
- załadunek stali.

› KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

  • REALIZACJA POTRZEB STAWIANYCH RYNKOWI KOMPLEMENTARNYCH USŁUG MORSKICH WOBEC WYMAGAŃ RYNKU UNIJNEGO. DLA KTÓREGO POTRZEB NIEZBĘDNI SĄ UZNANI PRZEZ RZĄD EKSPERCI, ICH BRAK GENERUJE POSTAWĘ LEKCEWAŻENIE U PARTNERÓW ZACHODNICH I STOPNIOWE PRZEJMOWANIE RYNKU PRZEZ FIRMY ZACHODNIE.
  • UTRZYMANIE PEŁNEJ ZGODNOŚCI USŁUG RZECZOZNAWCZYCH Z WYMAGANIAMI
    UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W TYM PRZEDE WSZYSTKIM ZGODNOŚCI Z KODAMI I KONWENCJAMI IMO KTÓREGO ZALECENIA SĄ WIELOKROTNIE ŁAMANE W PORTACH POLSKICH
  • MOŻLIWOŚC BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI POZIOMU USŁUG RZECZOZNAWCZYCH I POPRAWA ICH JAKOŚCI
  • ELIMINACJA Z RYNKU DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW SAMOZWAŃCZYCH NIE POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWYCH KWALIFIKACJI
  • TWORZENIE WOKÓŁ STOWARZYSZENIA MORSKIEGO ŚRODOWISKA
    OPINIOTWÓRCZEGO WSPIERAJĄCEGO AUTORYTETEM I RADĄ DZIAŁANIA WŁADZ LOKALNYCH I SAMORZĄDOWYCH.

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved