konto Stowarzyszenia
Raiffeisen POLBANK
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

LISTA EKSPERTÓW

Nr rej. Imię i Nazwisko Zakres ekspertyz
0005 Doc. mgr
Jan Kochanowski
Technika handlu morskiego, Sztauerka.
0007 Kpt. ż. w. mgr inż.
Andrzej Kryżan
Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego. Nawigacja, Sztauerka, Ubezpieczenia morskie, Stateczność, Mocowanie ładunków ciężkich, Rozliczanie ratownictwa morskiego.
0022 prof. dr. hab.
Czesława Christowa
Organizacja i zarządzanie portów, Logistyka, Transport, Informatyka, Ekspertyzy z dziedziny: techniki, technologii organizacji, zarządzania, logistyki i ekonomiki usług morskich.
0024 mgr
Marek Czernis
Radca Prawny
Prawo Morskie, Przewóz Ładunków Morzem, Transport Multimodalny, Konosamenty i Czartery
0028 Kpt. ż. w.
Kazimierz Goworowski
Sztauerka, Dewiacja kompasów magnetycznych.
0033 Kpt. ż.w.
Zbigniew Kołodziej-Lewandowski
Bezpieczeństwo żeglugi, Sztauerka.
0041 Kpt. ż. w .
Stefan Szajowski
Sztauerka.
0051 Kpt. ż. w.
Piotr Ambroziak
Bezpieczeństwo transportu morskiego, Kod IMDG, Kontenery + kontenery chłodzone, Sztauerka, Dewiacja i kompensacja kompasów magnetycznych.
0055 Kpt. ż. w., inż.
Jan Wolny
Bezpieczeństwo żeglugi, Nawigacja, Sztauerka, Uszkodzenia Kadłubów i Ładunków, Eksploatacja statków: ro-ro i samochodowce, Draft Survey, Hatch Survey, Inspekcje i wyceny jednostek żaglowych.
0060 Kpt. ż. w. MNI
Edward Nastalczyk
Bezpieczeństwo Żeglugi, Transport Towarów Morski i Multimodalny, Sztauerka i transport ładunków ponadnormatywnych, Ubezpieczenia morskie, Wyceny jednostek pływających, Inspekcje Administracji Flagi.
0063 Kpt. ż. w.
Kazimierz Alksnin
Sztauerka, Ładunki chłodzone.
0064 mgr
Irma Nastalczyk
Handlowa eksploatacja statków, Ekspertyzy z zakresu szkód transportowych i logistycznych.
0065 prof. dr. inż.
Janusz Grabian
Materiałoznawstwo, Kadłuby i wyposażenie Statków.
0067 Kpt. ż. w .
Grzegorz Wojciechowski
Bezpieczeństwo żeglugi, Transport towarów drogą morską, Draft Survey.
0072 Kpt. ż.w., mgr inż.
Borysłav Dopita
Transport morski, Bezpieczeństwo żeglugi.
0075 Kpt. ż. ś., mgr
Zdzisław Moryń
Jednostki żeglugi śródlądowej, Rzeczoznawstwo techniczne, Awarie, Wypadki żeglugowe.
0076 mgr
Krzysztof Lewanowicz
Towarowy obrót morski.
0079 mgr inż.
Krzysztof Kobyłka
Towaroznawstwo, Sztauerka, Transport Drogą Morską.
0080 mgr inż.
Przemysław Cukras
Inspekcja On Hire/Off hire/cond., Sztauerka, Mocowanie ładunków, Kontrola jakościowa, ilościowa, Draft Survey.
  Kpt. ż.w., dr. inż.
Ryszard Walczak
Sztauerka, Mocowanie ładunków, Stateczność.
0081 dr. inż.
Jacek Tomasz Nastalczyk
Materiałoznawstwo, Towaroznawstwo, Technologia maszyn
0082 dr inż. kpt. ż.w.
Mirosław Wielgosz
Nawigacja, Sztauerka, Wycena jednostek pływających i obiektów portowych.
0087 prof. dr. hab. inż.
Wiesław Galor
Inżynieria ruchu morskiego
0089 Kpt. ż. w.
Jędrzej Porada
Manewrowanie, Ratownictwo morskie, Holowanie
0090 mgr inż.
Ryszard Sitarz
Siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze.
0092 Kpt. ż.w., mgr inż.
Marek Łęski
Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, Zarządzanie statkiem: ISM, ISPS, MLC, Dokumenty okrętowe, Mocowanie ładunków, VGM, Draft Survey.
0093 mgr inż.
Leszek Magda
Ładunki ponadgabarytowe - przeładunek, Transport,
Dźwigi pływające - operacje przeładunkowe
0094 kpt. ż.w. inż.
kpt. ż.ś
Włodzimierz GRYCNER
Bezpieczeństwo żeglugi - transport morski i śródlądowy, Pilotaż morski, Nawigacja, Ochrona Środowiska, Inspekcja jednostek żaglowych, Draft Survey, Sztauerka
0095 mgr inż.
Dariusz Makarewicz
Automatyka okrętowa - jednostki żeglugi śródlądowej, lodołamacze rzeczne, wycena jednostek pływających
0096 mgr inż.
Rafał Gamszej
Certyfikacja i ocena techniczna kontenerów stalowych. Materiały niebezpieczne w transporcie morskim
0097 Kpt. ż.ś. mgr inż.
Grzegorz Nadolny
Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej
0098 Kpt. ż.w.
Andrzej Łebiński
Bezpieczeństwo żeglugi i nawigacji. Sztauerka: statki RO/RO, kontenerowce, cementowce, chłodniowce.
0099 mgr
Dariusz Szymankiewicz
Radca Prawny
Prawo Morskie, Ubezpieczenia Morskie, Wypadki Morskie, Sprzedaż i Nabycie Statku
0100 mgr
Piotr Gajlewicz
Radca Prawny
Prawo Morskie, Terminale Portowe, Transport i Logistyka, Energetyka Morska, Projekty Offshore
0101 mgr kpt.
Piotr Rytlewski
Oceny Stanu Technicznego Kontenerów Stalowych z Wyłączeniem Kontenerów Zbiornikowych, Przewóz Towarów Niebezpiecznych Transportem Morskim
0102 dr. inż
Maria Christowa-Dobrowolska
Transport morski / Zarządzanie eksploatacją portów / Organizacja usług portowych / Organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych / Zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarki morskiej
0103 dr inż.
Paweł Chorab
Stateczność statku / Niezatapialność statku / Wytrzymałość kadłuba statku / Konstrukcja i budowa kadłuba statku / Ocena właściwości morskich statku / Kalkulatory załadunku statku / Przygotowanie planów ładunkowych statku
0104 St. Mech. Okrętowy
mgr inż.
Mirosław Kozłowski
Konstrukcje i mechanizmy okrętowe / Technologia remontów
0105 mgr inż.
Hanna Przybylska
Handlowa Eksploatacja Statków. Transport Morski. Zarządzanie Projektami. Inspekcje i wyceny jachtów. Draft Survey.
0106 mgr inż.
Bernard Kotylak
Konstrukcja Kadłuba Okrętowego. Stateczność Statków
0107 Kpt. ż. w.
Michał Konopacki
Bezpieczeństwo Żeglugi. Sztauerka
0108 mgr
Rafał Malujda
Radca Prawny
Ekspertyzy Prawne. Mediacje i Spory Sądowe. Arbitraż Żeglugowy i Intermodalny
0109 Kpt. ż.w.
Jerzy Lipiński
Bezpieczeństwo Żeglugi. Ochrona środowiska morskiego. Zarządzanie statkiem: ISM, ISPS, MLC
0110 mgr inż.
Marcin Przybylski
Projektowanie konstrukcji kadłuba. Wytrzymałość konstrukcji kadłuba. Obliczenia wytrzymałościowe metodą FEM. Projektowanie konstrukcji OFSHORE. Wyceny jednostek pływających.
0111 dr. inż.
Leszek Kaszycki
Automatyka i Miernictwo Okrętowe / Elektrotechnika i Elektronika Okrętowa.
0112 mgr inż.
Waldemar Majewski
Inspekcje Techniczne Statków. Wycena i Ocena Techniczna Jednostek Pływających. Siłownie Okrętowe i Mechanizmy Pomocnicze. Zarządzanie Statkiem - ISM, ISPS, MLC.
0113 mgr
Krzysztof Młynarski
Elektryka / Automatyka Okrętowa.
0114 Kpt. ż. w.
Krzysztof Tarka
Ładunki Ponadnormatywne – Przeładunek, Mocowanie. Ratownictwo – Procedury, Techniki. Operacje Statek-Statek – Transfer Ładunków, Paliwa i Osób. Holowanie – Procedury i Techniki. Manewrowanie – Napęd ASD.
0116 Mgr inż.
Ryszard Putiatycki
Elektrotechnika / Automatyka Okrętowa

KONTAKT Z EKSPERTAMI TYLKO POPRZEZ STOWARZYSZENIE:
ul. Wały Chrobrego 1-2 (Akademia Morska), 70-500 Szczecin
tel. +48.601 58 16 11

 

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved