konto Stowarzyszenia
BANK MILLENNIUM
13 1160 2202 0000 0002 6337 6037
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA.

Niniejszym zawiadamiamy, że Zarząd Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA (zgodnie z Statutem Stowarzyszenia z dnia 18.04.2008 paragraf 4 p. 2a) zwołuje
Sprawozdawczo–Wyborcze XXVII Walne Zebranie Członków MEA
.
Które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. (środa)
godz. 14.00 (I termin), godz. 14.30 (II termin)
.

Miejsce spotkania: Klub „Pod Masztami” Akademii Morskiej w Szczecinie
W czasie Walnego Zebrania dokonamy wyboru władz Stowarzyszenia na następną czteroletnią kadencję

Zapraszam serdecznie wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa.
Prezes Zarządu
Kpt. ż.w. Edward Nastalczyk

O NAS

PREZENTACJA STOWARZYSZENIA (PLIK .PDF)

» INFORMACJE OGÓLNE:

POSTANOWIENIEM SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE Z DNIA 19 KWIETNIA 1994 ROKU DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ (pod numerem KRS: 000249474 i REGON: 810612259) WPISANE ZOSTAŁO:
STOWARZYSZENIE EKSPERTOW MORSKICH-MARITIME EXPERTS ASOCIATION z siedzibą w Szczecinie.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności opiniotwórczej dla gospodarki morskiej w zakresie usług rzeczoznawczych, w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska - dla podniesienia rangi ekonomicznej regionu oraz dla reprezentowania interesów morskich Pomorza Zachodniego.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST RÓWNIEŻ WDRAŻANIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W USŁUGACH RZECZOZNAWCZYCH ORAZ OCHRONA WARTOŚCI ETYCZNYCH ZAWODU.

Członkami Stowarzyszenia zostać mogą wybitni fachowcy w dziedzinie związanej z gospodarką morską i transportem intermodalnym, cieszący się dobra opinią i zaufaniem, rekomendowani przez dwóch wprowadzających członków, zweryfikowani przez Komisję Kwalifikacyjną.

W dniu 30 czerwca 2015 Walne Zgromadzenie Członków MEA uchwałą nr. 5 przyjęło i uchwaliło zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.

 • ZARZĄD:
  • Kpt. ż.w. MNI Edward Nastalczyk - Prezes (email: edward.nastalczyk@load-master.com),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - V-ce prezes (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Mirosław Wielgosz - V-ce prezes (e-mail: Wielgosz1@o2.pl),
  • Prof. dr. hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Borysław Dopita - członek,
  • Prof. dr. Czesława Christowa - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
  • Doc. mgr. Jan Kochanowski - członek honorowy,
  • Kpt. ż.w. Zbigniew Kołodziej-Lewandowski - członek honorowy.
 • KOMISJA KWALIFIKACYJNA
  • Kpt. ż.w. mgr inż. Andrzej Kryżan - przewodniczacy (e-mail: shipadvisers@wp.pl),
  • Prof. Dr Hab. Wiesław Galor - członek,
  • Kpt. ż.w. mgr. inż. Marek Łęski - członek
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • Kpt. ż.w., inż. Jan Wolny - przewodniczący,
  • Mgr Krzysztof Lewanowicz - członek,
  • Mgr. inż. Ryszard Sitarz - członek

» HISTORIA STOWARZYSZENIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Po II wojnie światowej u schyłku lat 40-tych, powstała dla potrzeb odradzającego się handlu zagranicznego POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO.
Była to pierwsza i jedyna do lat 90-tych, Izba Handlowa z prawdziwego zdarzenie na terenie Polski.

Niepodważalną zaletą PIHZ była kontynuacja działania podobnych izb sprzed wojny, kultywowanie tradycji i etosu Prawa Handlowego.
Aż do momentu rozwiązania byla PIHZ wyrocznią w handlu zagranicznym, firmą uznaną w świecie do tego stopnia, że nawet wiele lat po rozwiązaniu, na jej adres spływały zlecenia i korespondencja, zaś jej logo przwłaszczyło sobie wiele firm prywatnych usiłując na dobrej marce Izby zbić swój własny kapitał.
Obecnie logo i nazwa Izby jako Komisariatu Awaryjnego pozostała przy KIGM w Gdańsku.

PIHZ posiadała swoje oddziały w wielu polskich miastach, zaś jej komisariaty awaryjne w Gdyni i Szczecinie obsługiwały przepływ masy towarowej wielu milionów ton rocznie. Przy Komisariatach awaryjnych funkcjonowali niezależni eksperci o wielu specjalnościach, których opinie i orzeczenia były podstawą do decyzji wielu instytucji od Towarzystw Ubezpieczeniowych poczynając na Izbach Morskich kończąc.

Miała Izba rangę porównywalną z pozycją SGS, towarzystwem o randze światowej.
Po zlikwidowaniu PIHZ jej eksperci znależli się w rozproszeniu, zaś rynek rzeczoznawstwa morskiego zaczął być penetrowany przez samozwańczych pseudo-rzeczoznawców wykonujących swój zawód nierzetelnie, nieprofesjonalnie, nierzadko pod dyktando zleceniodawców.
Powstała potrzeba uporządkowania rynku na którym zaczął rządzić bałagan.

Stowarzyszenie Ekspertów Morskich powstało krótko po rozwiązaniu PIHZ, przjmując po Izbie w spadku większość wzorców i procedur.
Obecnie Stowarzyszenie Ekspertów Morskich-MEA (Maritime Experts Association) Zrzesza 36 ekspertów z wielu dziedzin dotyczących Gospodarki Morskiej.
Grupę postawową stanowią byli Eksperci Morscy dawnego PIHZ, wśród nich
"ojcowie załozyciele" Stowarzyszenia.
Wielu naszych starszych kolegów od nas już odeszło, ich miejsce zajęli członkowie następnego pokolenia.

Podstawowym walorem Stowarzyszenia jest ciągła weryfikacja jego członków poczynając już od momentu naboru.
Członkowie Stowarzyszenia spełniać muszą kryteria najwyższych kwalifikacji zawodowych, posiadać muszą najwyższy poziom wiedzy praktycznej potwierdzony wykonywanymi ekspertyzami.

» KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

 • REALIZACJA POTRZEB STAWIANYCH RYNKOWI KOMPLEMENTARNYCH USŁUG MORSKICH WOBEC WYMAGAŃ RYNKU UNIJNEGO. DLA KTÓREGO POTRZEB NIEZBĘDNI SĄ UZNANI PRZEZ RZĄD EKSPERCI, ICH BRAK GENERUJE POSTAWĘ LEKCEWAŻENIE U PARTNERÓW ZACHODNICH I STOPNIOWE PRZEJMOWANIE RYNKU PRZEZ FIRMY ZACHODNIE.
 • UTRZYMANIE PEŁNEJ ZGODNOŚCI USŁUG RZECZOZNAWCZYCH Z WYMAGANIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W TYM PRZEDE WSZYSTKIM ZGODNOŚCI Z KODAMI I KONWENCJAMI IMO KTÓREGO ZALECENIA SĄ WIELOKROTNIE ŁAMANE W PORTACH POLSKICH
 • MOŻLIWOŚC BIEŻĄCEJ WERYFIKACJI POZIOMU USŁUG RZECZOZNAWCZYCH I POPRAWA ICH JAKOŚCI
 • ELIMINACJA Z RYNKU DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW SAMOZWAŃCZYCH NIE POSIADAJĄCYCH WŁAŚCIWYCH KWALIFIKACJI
 • TWORZENIE WOKÓŁ STOWARZYSZENIA MORSKIEGO ŚRODOWISKA OPINIOTWÓRCZEGO WSPIERAJĄCEGO AUTORYTETEM I RADĄ DZIAŁANIA WŁADZ LOKALNYCH I SAMORZĄDOWYCH.

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved